Hirdetményeink

 

A Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1066 Budapest, Jókai u 6.) igazgatósága 2017 október 12-én 11:30 órára összehívja a társaság rendkívüli közgyűlését.

A közgyűlés napirendje:

 

  1. A társaság cégnevének, rövidített cégnevének és tevékenységi körének módosítása

  2. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság tagjainak visszahívása, vezérigazgató választása

  3. Könyvvizsgáló visszahívása

  4. Egyebek.

 


Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank határozatáról.

 

Tájékoztatás

A Geo Professional Portfolio Zrt. 2017 július 17-re összehívta rendkívüli közgyűlését.

 

2017. május 08.

Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank határozatáról.

 

2017. április 28.

Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Bank határozatáról.

 

2017. április 21.

A Geo Professional Portfolio Zrt. (1066 Budapest, Jókai u. 6.) igazgatósága 2017. május 08. 11:30 órára összehívta a Társaság közgyűlését.
Közgyűlési Meghívó

 

2017. április 5.

 
Tájékoztatás a Geo Professional Portfolio Zrt. kereskedési és számlavazető partnerének az Interactive Brokers-nek, a 2016. évi auditált pénzügyi beszámolójáról.

 

2017. március 17.

 
Tájékoztatás Társaságunk portfóliókezelési tevékenysége körében végrehajtott amerikai befektetéseivel kapcsolatos adózási kérdésekről.

 

2017. január 16.

 
Tájékoztatás a Geo Professional Portfolio Zrt. aktuális tulajdonosi struktúrájáról.

 

2017. január 09.

A Geo Professional Portfolio Zrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit, a Magyar Nemzeti Bank által lefolytatott témavizsgálat ügyében hozott H-JÉ-III-B-141/2016 számú határozatáról.

 

2016. október 28.

 
Székhelyváltozás
A Geo Professional Portfolio Zrt. székhelye és ügyfélszolgálati irodája 2016 november 1-től:
1066 Budapest, Jókai utca 6.
Telefonszámaink változatlanok.

 

 

2016. szeptember 19.

A Geo Professional Portfolio Zrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy portfólió kezelési tevékenységéhez kapcsolódó függő ügynöki szerződést kötött az Agger Invest Korlátolt Felelősségű Társasággal (1147 Budapest, Telepes utca 63. 1. em. 4).

 


2016. szeptember 5.

A Geo Professional Portfolio Zrt. a Bszt. 123. § (1) bek. e) pontjának megfelelően bejelenti, hogy a HZM-AGRO ERDÉSZETI ÉS MEZŐGAZDASÁGI Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 1147 Budapest, Telepes utca 63. 1. em. 4.) 2015. szeptember 14-én létrejött függő ügynöki tevékenység végzésére kötött szerződés 2016 szeptember 3-án közös megegyezéssel megszűnt.

 

2016. augusztus 18.

A Geo Professional Portfolio Zrt. (1036. Budapest, Lajos u. 48-66.) igazgatósága 2016. augusztus 25. 14:00 órára összehívta a Társaság éves rendes közgyűlését.
Közgyűlési Meghívó
 
 

2016. június 16.

Felügyeleti intézkedések alkalmazása.
 

2016. május 05.

 
A Geo Professional Portfolio Zrt. (1036. Budapest, Lajos u. 48-66.) igazgatósága 2016. május 23. 10:00 órára összehívta a Társaság éves rendes közgyűlését.
Közgyűlési Meghívó

 

2016. május 05.

 
A Geo Professional Portfolio Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy a BOTOKA EUROPE LTD. Magyarországi Fióktelepével (1103. Budapest, Medveszőlő u. 5. 1. em. 5.) 2016. április 30-án, az Ingatlanhorizont.hu Kft-vel (1201. Budapest, Vörösmarty u. 3/A. V. em. 73), 2016. május 2-án megszűnt a függő ügynöki tevékenység végzésére kötött szerződése.

 

2016. április 25.

A Geo Professional Portfolio Zrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy portfólió kezelési tevékenységéhez kapcsolódó függő ügynöki szerződést kötött a Career Sport Kft-vel (7282. Fiad, Kossuth u. 37).
 

2016. április 05.

A Geo Professional Portfolio Zrt-vel szemben folyamatban lévő MNB ellenőrzési eljárás intézkedés alkalmazásával történő lezárása.

Budapest, 2016. április 05.

 

2016. március 07.

A Geo Professional Portfolio Zrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy portfóliókezelési tevékenységéhez kapcsolódó függő ügynöki szerződést kötött Kozma Viktor egyéni vállalkozóval (székhelye: 1116. Budapest, Olajbogyó u. 6. fszt 1. nyilvántartási száma: 50083347).

Budapest, 2016. március 7.

 


A Geo Professional Portfolio Zrt. tulajdonosi struktúrája (2016. január 14.)

 

Geo Professional Portfolio Zrt. közzététele a 2016. évi munkaszüneti napokról.

 

A Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 48-66.) Igazgatósága 2016. január 21. 14:00 órára összehívta a társaság rendkívüli közgyűlését.
A közgyűlés helye:1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
A közgyűlés napirendje:
1.) A társaság tőkehelyzetének megvitatása
2.) Egyebek.

 

Tájékoztatás!
Budapest, 2015. november 9.

A Geo Professional Portfolio Zrt. tájékoztatja tisztelt ügyfeleit és minden érdeklődőt, hogy az Magyar Nemzeti Bank által ma közzétett határozatban szereplő "Interactive Ltd." vagy más néven "Interactive Brokerage Ltd.", illetve "Global Markets Ltd." semmilyen formában nem  kapcsolódik Társaságunkhoz.
Társaságunk kizárólagos partnere, az amerikai felügyeleti ellenőrzés alatt legálisan működő Interactive Brokers LLC. semmilyen módon és formában sem kapcsolódik a Magyar Nemzeti Bank ez irányú vizsgálatához, mint azt a Magyar Nemzeti Bank közleménye is tartalmazza:
"Az MNB ezúton hívja fel a figyelmet arra, hogy a vizsgált társaság neve megtévesztően hasonlít a tőle független, az Amerikai Egyesült Államokban – az ottani felügyeleti hatóság engedélyével – legálisan működő INTERACTIVE BROKERS LLC nevéhez."

Geo Professional Portfolio Zrt.

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása az alábbi helyen érhető el:
http://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2015-evi-sajtokozlemenyek/tiltas-es-piacfelugyeleti-vizsgalat-az-interactive-ltd-nel

2015. október 27.

A Geo Professional Portfolio Zrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy portfólió kezelési tevékenységéhez kapcsolódó függő ügynöki szerződést kötött az HZM-AGRO ERDÉSZETI ÉS MEZŐGAZDASÁGI Korlátolt Felelősségű Társasággal (1147 Budapest, Telepes utca 63. 1. em. 4)..

2015. július 23.

A Geo Professional Portfolio Zrt. 2015. július 17-i rendkívüli közgyűlésének határozatait itt tekintheti meg.

2015. július 22.

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III–109/2015. sz határozatának rendelkező része:

1. Engedélyezem a Befektetési Vállalkozás számára, hogy a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által 2015. június 19. napján bejegyzett 1591db 10.000,- Ft, azaz tízezer forint névértékű törzsrészvényt elsődleges alapvető tőkeinstrumentumnak minősítsen.

2. Megállapítom, hogy a jelen határozat rendelkező részének 1. pontja alapján elsődleges alapvető tőkeinstrumentumnak minősített tőkeinstrumentumhoz kapcsolódó ázsió az Európai Parlament és a Tanács a hitelintézetekre és a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet (CRR) 26. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint elsődleges alapvető tőkeelemnek minősül.

2015. július 15.

A Geo Professional Portfolio Zrt. ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy portfóliókezelési tevékenységéhez kapcsolódó függő ügynöki szerződést kötött az

Ingatlanhorizont.hu Kft-vel (1201. Budapest, Vörösmarty u. 3/A. V. em. 73.), valamint a
BOTOKA EUROPE LTD. Magyarországi Fióktelepével (1103. Budapest, Medveszőlő u. 5. 1. em. 5.).

2015. július 2.

A Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 48-66.) Igazgatósága 2015. július 17. 11:00 órára összehívta a társaság rendkívüli közgyűlését.
A közgyűlés helye:1036 Budapest, Lajos u. 48-66.

A közgyűlés napirendje:
1.) A társaság tőkehelyzetének rendezése
2.) Egyebek.

2015. június 30.

Tájékoztatás
A Geo Professional Portfolio Zrt. ezúton tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a Bridge Investment Consulting Korlátolt Felelősségű Társasággal 2014. május 12-én függő ügynöki tevékenység végzésére kötött szerződés 2015. május 31-én megszűnt.

2015. április 28. 

A Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 48-66.) vezérigazgatója 2015. május 4. 14:00 órára összehívja a társaság közgyűlését.

2015. január 07.

A Geo Professional Portfolio Zrt. aktuális tulajdonosi struktúrája itt tekinthető meg!

2015. január 01.

Tájékoztatás az egyéni portfóliókezelés ÁFA vonzatáról.

2014. október 07.

Ügynöki megállapodás felmondása

2014. október 02.

A Geo Professional Portfolio Zrt. 2014. június 6-i rendkívüli közgyűlésen elhatározott tőkeemelése megvalósult.

2014. április 16

 A Geo Professional Portfolio Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos u. 48-66.) vezérigazgatója 2014. május 7. 14:00 órára összehívja a társaság közgyűlését.