Jognyilatkozat

Jelen weboldalak üzemeltetője a Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos utca 48-66. B lépcsőház II. emelet, a továbbiakban: Társaság). 

A www.geopro.hu szerverén elérhető internet szolgáltatás igénybe vételével, vagy bármely oldala megnyitásával a weboldal látogatója az alábbi feltételeket elfogadja. Ha e feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne nyissa meg a weboldalainkat! 

A Társaság weboldalait mindenki kizárólag saját felelősségére használhatja! A Társaság nem vállal felelősséget az illetéktelen behatolásokért (hacker tevékenység), és a vírusfertőzéssel, vagy egyéb rosszindulatú programokkal összefüggésben keletkezett károkért. 

A Társaság weboldalain/weblapjain elhelyezett adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek, pontosságukért, teljességükért a Társaság nem vállal felelősséget.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a weboldalakon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, átírja, továbbá elérhetőségüket megszüntesse. A Társaság garantálni, vagy egyéb biztosítékot nyújtani nem tud arra vonatkozóan, hogy a weboldalakon való hozzáférés állandó és hibamentes legyen.

A Társaság által a weboldalakon megjelenített piaci információkkal kapcsolatos tájékoztató adatok, elemzések semmilyen módon nem képeznek ajánlatot, vagy felhívást semmilyen tőkepiaci instrumentum jegyzésére vagy megvásárlására, eladására, vagy egyéb ügylet megkötésére és sem maga a tájékoztató, sem annak bármely tartalma nem tekinthető semmilyen szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként. A weboldalakon lévő tájékoztatások, vagy azok tartalmának bármilyen felhasználásából, illetve azzal összefüggésben bármely más módon keletkező esetleges károkért a Társaság felelősséget nem vállal. A weboldalakon megjelentetett tájékoztatások nem teljes körűek, ezért minden esetben szükséges áttanulmányozni az adott szolgáltatással kapcsolatos jogszabályi előírásokat, valamint a Társaság hatályos üzletszabályzatát, a kapcsolódó hirdetményeket. A weboldalakon közölt információk kizárólag tájékoztatásnak minősülnek és nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak, befektetésre való ösztönzésnek, ajánlattételi felhívásnak. A részletes, pontos és aktuális információk megismerése érdekében kérjük, hogy keresse fel a Társaság székhelyét, ahol a Társaság munkatársai készséggel állnak rendelkezésére.

A Társaság által nyújtott szolgáltatások mindenkor hatályos feltételeit, a Társaság hatályos üzletszabályzata és egyéb szabályzatai tartalmazzák, mely megtekinthető a Társaság székhelyén elhelyezett ügyfélszolgálaton, valamint letölthető a Társaság honlapjáról www.geopro.hu/kozzetetelek/szabalyzatok.

A Társaság weboldalain elhelyezett minden ábra, szöveg, letölthető dokumentum, információ, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és adott esetben védjegyoltalom alatt áll, melyeket kizárólag a Társaság, vagy az oltalom egyéb jogosultjának előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet felhasználni. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári, illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhat maga után!

A Társaság weboldalainak használatával a látogató lehetővé teszi, a weboldalak látogatottságának, forgalmának mérését, illetőleg a diagnosztikai célokra történő alkalmazását. A Társaság weboldalain a látogató az adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az adatait a Társaság nyilvántartsa és kezelje addig, amíg a látogató kifejezetten nem kezdeményezi adatainak törlését. A Társaság kijelenti, hogy a 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló (Bszt.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a megadott adatokat a fenti törvényekben rögzített módon annak megfelelően, azt maradéktalanul betartva kezeli. Az adatkezelésre vonatkozó részletes információt – így a honlap látogatóival kapcsolatban rögzített adatokat – a Társaság honlapján elérhető adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A Társaság javasolja, hogy a titoktartás megőrzése érdekében a fontos és bizalmas információk közlése esetén, a Társaság munkatársaival személyes úton lépjen kapcsolatba. 

Az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. A Társaság nem vállal felelősséget azokért a károkért, veszteségért illetve költségekért, melyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek, ide értve a rendszerhibát, üzemzavart, információ vesztést, az információtovábbítások késedelmét, vonalszakadást, az információkkal kapcsolatos módosulásokat, egyéb módosulást, a jogosulatlan megváltoztatást, a vonalhibát vagy a használatra nem képes állapotot. 

A Társaság által üzemeltetett weboldalak bizonyos linkjei átirányíthatják a látogatót olyan harmadik személy honlapjára, melyet a Társaság nem ellenőriz, nem ellenőrizhet. Ezért ezen oldalak tartalmáért, a kínált szolgáltatásokért, vagy ezen oldalak jogszerűségéért, működéséért a Társaság felelősséget nem vállal.